Skladiščenje blaga pomeni vzdrževanje zalog ter omogoča nemoteno oskrbo stranke ob načrtovanem času. Naš logistični center vam je na razpolago, kadar zaradi povečanih potreb potrebujete povečane skladiščne zmogljivosti. Nudimo vam strokovno hrambo blaga, za katerega skrbi strokovno usposobljen kader.

Obseg zalog je bistvenega pomena za vsako podjetje. Vsi skladiščni in mnogi drugi stroški v podjetju so odvisni od skladiščnih prostorov, njihove opremljenosti ter tudi številu zaposlenih delavcev in njihova organiziranost.

V PANTRANSPORT vam z nizkimi stroški hrambe blaga pomagamo skrbeti, da so vaši stroški skladiščenja čim bolj optimalni. Hkrati vam omogočamo usklajevanje proizvodnje in porabe s čimer boste lažje premostili časovne razlike med vašimi potrebami ter ponudbo.

PANTRANSPORT ima logistični center v San Pietro in Cariano. Skladišče ponuja možnosti skladiščenja večjih količin tovora v temperaturnem območju od -20°C do +20°C.