Izjava o politiki kakovosti (načela delovanja v organizaciji)Izjava vsebuje strnjena poglavitna načela kakovosti, ki temeljijo na poslanstvu, poslovni viziji in strategiji naše družbe.

  1. Celovita kakovost poslovanja je temeljno vodilo poslovanja družbe in vsakega posameznika.
  2. Je zaveza družbe, ki strankam zagotavlja pravočasne, ekonomične in zanesljive storitve.
  3. S strankami in partnerji vzpostavljamo vzajemen odnos spoštovanja dogovorjenih medsebojnih obveznosti.
  4. Prevzemamo in oblikujemo kriterije kakovosti, ki nam omogočajo konkurenčnost in širitev poslovanja.
  5. Celovita kakovost je odraz kulture odnosov in zadovoljstva zaposlenih ter je namenjena zadovoljstvu stranke.
  6. Vodilno osebje ter vsi drugi zaposleni prevzemamo odgovornost za kakovost ter si zavzeto in ustvarjalno prizadevamo za odličnost naših storitev.
  7. Kakovost stalno spremljamo in izboljšujemo v vseh procesih opravljanja storitev znotraj in izven družbe.
  8. Sistematično izobraževanje je stalnica našega planiranja in izvajanja.
  9. Rezultat naših prizadevanj za kakovost je poslovni uspeh naše družbe.