Podjetje Pan transport od oktobra 2016 deluje v skladu z ISO standardom 9001:2015. Podjetje se je certificiralo v skladu z zahtevami ISO 9001:2015 in HACCP standarda januarja 2017.

Standard je zgrajen na načelih vodenja kakovosti, ki jih danes uporabljajo v svetu uspešne organizacije, tako proizvodne kot storitvene. Standard je povzetek dobre poslovne prakse in kot tak v pomoč organizacijam, ki želijo slediti le k najboljšemu.

V standardih lahko najdemo tehnične specifikacije in druga natančna merila, ki se pogosto uporabljajo kot pravila, navodila, preskusni postopki ali definicije posameznih značilnosti.

V družbi Pan transport skrbimo, da so procesi, izdelki in storitve zunanjih ponudnikov v skladu z zahtevami in standardi. Stalno izboljšujemo učinkovitost sistema, vodenja kakovosti pa je sestavni del politike kakovosti družbe in njenega upravljanja.